Johdetaanko toimintaa toimintaa mittaavilla tiedoilla?